Engledyr

             

________________________________________________________               

Aktivering af 12-strenget DNA

       Initiering

Den ortodokse lægevidenskab har slået fast, at der findes 12 DNA-strenge. De 10, der er ”til overs” fra de 2 strenge, som man undersøger gensammensætning og ”arvelighed” på, kalder man for skygge-DNA eller junk-DNA. I virkeligheden er der tale om et neuralt netværk, der forbinder os med vores Højere Selv – og også andre dimensioner som de multidimensionale væsener, vi er. At genforenes med og aktivere de 10 øvrige strenge vil øge vores bevidsthed og bringe os ind i tidsalderen for Hjertets og medfølelsens energier. Fordi DNA er holografisk, altså multidimensionalt, kan det samtidigt blive aktiveret, forenet og afbalanceret i os. Denne proces har thymuskirtlen (brisselen) ansvaret for. Thymus-chakraet er det Øvre Hjertechakra. 

Sammen med de 12 DNA-strenge afbalanceres og (gen)aktiveres yderligere 5 hovedchakraer; de 12 hovedchakraer, der er, står i direkte energimæssig forbindelse til de 12 DNA-strenge.

12-STRENGET DNA-AKTIVERING FOREGÅR VIA  FJERNINITIERING

Det vil sige, at du får manualen/læsestoffet som pdf-fil og får pr. mail instruktioner til, hvordan du modtager de initieringer, jeg sender dig. Og du kan stille spørgsmål til mig via mail - før, under og efter kurset. Når jeg initierer, altså lægger den specifikke energifrekvens - med eller uden brug af symboler - ind i din aura;  imens hviler du i ca. en halv time i en meditativ tilstand. Jeg initierer dig, som om du var til stede foran mig. Den Universelle Liveenergi kender ikke til afstand, tid og rum. 

Initieringen koster 125 kr., og du får certifikat og kan efterfølgende kanalisere aktiveringsenergien til andre.

Se i menupunktet KONTAKT og kursuskalender for bestilling.

Jeg initierer torsdag ml. kl. 17 og 20 og lørdag ml. kl. 8.30 og 11.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk