Engledyr

        

 

 

                              Kurser i  Usui Reiki

                                            Her kan du læse om, hvad Reiki er; du kan læse om

                                       Reikis historie, og du kan læse om mulighederne for

                                       for fjern-initiering/fjern-kursus.

                                       For individuelt Reiki-kursus med initiering hos mig

                                       i Glostrup - Se Engledyrs forside.         

                                           KURSERNE HAR FOKUS PÅ BÅDE MENNESKER OG DYR

                                      

 

                  Hvad er Reiki - Lidt om Reikis historie.

 

Reiki-healing bygger ligesom dyrehealing-kurset, som jeg udbyder, på brugen af symboler og brug af håndspålæggelse; enten konkret eller med surrogat ved fjernhealing. Symbolernes hjælper med at koncentrere og fokusere den healende energi. Der er mange uenigheder om Reikis præcise oprindelse, men det synes klart, at det var japaneren Mikao Usui Sensei (Sensei er respektfuld tiltale), der gennem søgen i buddhistiske skrifter, meditation og afsondrethed nåede Oplysningen om Reikis symboler og brugen af dem. Fra Reiki i tiden lige iden Anden Verdenskrig blev introduceret i Vesten, er historien noget broget; der er således delte meninger om, hvorvidt symbolerne er både hemmelige og hellige - eller udelukkende hellige; jeg hælder til, at symbolerne er hellige, men ikke hemmelige - og desuden er jeg overbevist om, at der er en vestlig udgave, USUI SHIKI RYOHO og en japansk, der i højere grad end den vestlige har grundlag i en dybere spirituel praksis. Reiki er ikke en mystisk kraft, som du får af en Mester: Reiki er en universel Livisenergi (hvilket ordet også betyder), som ALLE har adgang til. Uden den ville INTET eksisterer. Det eneste, Reiki-mesteren gør, er gennem initieringer at lægge symboler ind i dit energilegeme/din aura; symbolerne virker som kraftcentre, der hælper til med at koncentrere og fokusere den healende energi, som du kanaliserer. En energi som hele tiden har tilhørt dig - og alt, alt andet i dette og alle andre universer.

MED REIKI KAN DU HEALE ALT - DYR, PLANTER, MENNESKER; STEDER, BEGIVENHEDER, FORTID OG FREMTID.

 

                                                                            ______________________Om de tre Reiki-grader____________

Dr. Mikoa Usui Sensei
Grundlægger af Reiki

Ved Reiki I (Shoden) bliver du allerede en kraftfuld healer, der kan formidle Reiki til dig selv, dine nærmeste og til klienter. Du bliver initieret med alle fire traditionelle Reiki-symboler og får ét af dem aktiveret i dine hænders chakra. Det er kraftsymbolet, som du kan bruge til at forstærke og fokusere Reiki og heale alt i den fysiske verden.

Ved Reiki II (Okuden) bliver du igen initieret med alle Reikis symboler, og du får yderligere to af disse aktiveret i dine hænders chakra. Det er symbolet for det mentale/det psykiske og for balance mellem hjernens to halvdele og kroppens energipoler. Symbolet er meget effektivt ved alle ubalancer i sindet. Desuden styrker det hukommelsen. Det andet symbol forener dig med den Uendelige Hellige Kilde; du lærer at heale på tværs af tid og rum, så ubalancer i både dit og dine klienters nuværende og tidligere liv kan forløses. Du lærer fjernhealing, og du lærer at rense rum og huse. Symbolet er også meget anvendeligt, når det handler om at heale dyr, som fungerer på en meget højere spirituel frekvens, end mennesker gør.

Ved Reiki III (shinpiden) bliver du Reikimester. Du får aktiveret symbolet, der forener de tre øvrige og styrker og beskytter alt det gode i dit liv. Du bliver klar til at tage det endelige skridt til at overgive dig til Universets Love og uendelige Kærlighed. Du lærer at initiere andre til Reiki,  og dit nye liv som Reikimester begynder: du skal nu finde din egen måde at være Reiki på.

 

De tre initieringer

- Usui Reiki

I de fleste Reiki-traditioner er der mellem tre og fem initieringer; i det kursus, jeg tilbyder, er der tre. Det er individuelt, hvor længe der skal gå mellem hver initiering. Når du har alle tre, er du Reiki-Mester og kan selv give initiering videre, såfremt du har øvet dig grundigt i initierings-processerne.

Ved hver initiering modtager et eller flere symboler, som du indføres i brugen af. Desuden modtager du en manual med bl.a. håndpositioner, små meditationer og vejledning i healing over afstand; healing af fortid, fremtid og situationer. De tre initieringer har forskellige områder, som de er særligt rettet mod.               Læs ovenfor.

_________________________

Reiki I

 

Fjern-initiering; manualer og certifikat tilsendt på e-mail:

300 kr. for fjernkursus.

Forudsætning: ingen. Alle kan lære Reiki.

 

_____________________________

RABAT: Beslutter du dig for Reiki I og Reiki II og betaler for begge kurser samtidig, er den samlede pris 500 kr. Gælder ikke ved øvrige rabatter.

 

Reiki II

 

Fjern-initiering; manualer og certifikat tilsendt på e-mail:

300 kr. for fjernkursus.

Forudsætning: Reiki I hos mig eller en anden Reikimester. Hvis du ikke har erfaring med lys- og energiarbejde, skal der gå mindst tre uger fra Reiki I.

 

 

 

Reiki III, Mestergraden

 

Fjern-initiering; manualer og certifikat tilsendt på e-mail:

500 kr.

 

Forudsætning: Reiki I og Reiki II hos mig eller en anden Reikimester. Du skal desuden have arbejdet med Reiki eller anden form for lys- og energiarbejde i mindst seks måneder. Det kan være med klienter, men det rækker, at du har brugt Reiki i din egen, spirituelle udvikling.

 

Tilmeld dig under KONTAKT og kursuskalender i menuen, og jeg sender dig et kontonr, som du kan overføre kursusafgiften til.

 

Fjernkursus: Du får kursusmaterialet som pdf-fil og får pr. mail instruktioner til, hvordan du modtager de initieringer, jeg sender dig. Og du kan stille spørgsmål til mig via mail - før, under og efter kurset. Når jeg initierer, altså lægger symbolerne som kraftige energimæssige frekvenser ind i din aura, hviler du imens i ca. en halv time i en meditativ tilstand. Jeg initierer dig, som om du var til stede foran mig. Den Universelle Liveenergi kender ikke til afstand, tid og rum. 

Jeg initierer torsdag ml. kl. 17 og 20 og lørdag ml. kl. 8.30 og 11.

Du kan ved fjerkursus stille spørgsmål og få vejledning pr. mail før, under og efter kurset.

 

_________________________________________________________________________________________________

VIGTIGT: Healing erstatter ikke (dyr)lægekonsultation eller (dyr)lægehjælp; erstatter ikke medicin, der er ordineret af din            (dyr)læge; erstatter heller ikke diverse terapiformer, som din (dyr)læge har anbefalet/ordineret dig.

Healing afbalancerer kroppens, sindets, sjælens og åndens elektromagnetiske strømninger og felter. Dette er IKKE anerkendt af lægevidenskaben. Ingen ydelser på Engledyrs hjemmeside tager ansvar for healing brugt som andet end spirituel udvikling.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk