Engledyr

Her er korte fakta om kurset i Reiki-healing til dyr:

* Kurset foregår helt som fjernkursus * Kurset tager min. 5 uger, men oftest er det 6-8 uger * Du bliver initieret i alt 2 gange og til i alt 3 symboler *  Du bliver healer med Reiki I (Shoden) og Reiki II (Okuden) i den retning af Reiki, som var den første, der kom til Vesten, Usui Reiki * Dit fokus vil være på dyr, men du kan ligeså kraftfuldt heale mennesker * Du får bl.a. materiale om: Reiki, dyrs chakraer, kommunikation med dyr, meditationer til kontakt med dyr *

I Sverige giver Reiki ret til registrering som terapi til raske mennesker. Også Reiki-uddannelse taget ved fjern-initiering giver ret til dette.

  Kursus i  Usui Reiki for dyr

                                            

              Reiki for Dyr. Reiki I (Shoden) og Reiki II (Okuden)

Du bliver fjern-initieret efter aftale,

og jeg sender dig en grundig kursus-manual.

Du får også øvrigt materiale, bl.a. med:

Øvelser i kommunikation med dyr 

meditationer og chakrabilleder på flere dyrearter ... og meget mere

Pris 600 kr.

Tilmed dig gennem kontaktformularen, og jeg sender dig info

 

Så længe varer uddannelsen - og sådan får du certifikatNår du er færdig med initieringerne og har lavet en mindre skriftlig opgave samt afleveret journaler fra to behandlinger, sender jeg via mail et certifikat på, at du er blevet initieret og har den viden, der skal til for at være Reiki-healer for dyr. Du må påregne, at uddannelsen til Reiki-healer for dyr i alt varer minimum 5 uger. 

                  Hvad er Reiki - Lidt om Reikis historie.

 

Reiki-healing bygger på brugen af symboler og håndspålæggelse; enten dirkete eller ved fjernhealing, hvor man sætter sig i forbindelse med dyret og forestiller sig og mærker efter, hvor man  rører på dyret krop og mærker energien. Symbolernes hjælper med at koncentrere og fokusere den healende energi, men har ingen kraft i sig selv. Der er mange uenigheder om Reikis præcise oprindelse, men det synes klart, at det var japaneren Mikao Usui Sensei (Sensei er respektfuld tiltale), der gennem søgen i buddhistiske skrifter, meditation og afsondrethed nåede Oplysningen om Reikis symboler og brugen af dem. Fra Reiki i tiden lige før Anden Verdenskrig blev introduceret i Vesten, er historien noget broget; der er således delte meninger om, hvorvidt symbolerne er både hemmelige og hellige - eller udelukkende hellige; jeg hælder til, at symbolerne er hellige, men ikke hemmelige. Det som Reiki-mesteren gennem initieringer gør, er at lægge symboler ind i dit energilegeme/din aura. Symbolerne virker som kraftcentre, der hælper til med at koncentrere og fokusere den healende energi, som du kanaliserer. En energi som hele tiden har tilhørt dig.

 

Om Reiki-graderne

Ved Reiki I (Shoden) bliver du allerede en kraftfuld healer, der kan formidle Reiki til dig selv, dine egne dyr, og ikke mindst til klienters. Du bliver initieret med alle fire traditionelle Reiki-symboler og får ét af dem aktiveret i dine hænders chakra. Det er kraftsymbolet, som du kan bruge til at forstærke og fokusere Reiki og heale alt i den fysiske verden.

Ved Reiki II (Okuden) bliver du igen initieret med alle Reikis symboler, og du får yderligere to af disse aktiveret i dine hænders chakra. Det er symbolet for det mentale/det psykiske og for balance mellem hjernens to halvdele og kroppens energipoler. Symbolet er meget effektivt ved alle ubalancer i sindet. Desuden styrker det hukommelsen. Det andet symbol forener dig med den Uendelige Hellige Kilde; du lærer at heale på tværs af tid og rum, sådan at ubalancer i både dit og dine dyreklienters nuværende og tidligere liv kan forløses. Du lærer fjernhealing, og du lærer at rense rum og huse. Symbolet er meget anvendeligt, når det handler om at heale dyr, som fungerer på en meget højere spirituel frekvens, end mennesker gør. Du kan med fjernhealing heale vilde dyr, hjemløse dyr; dyr i industrien og dyr i fare overalt i verden.

 

                                                                                        Billedet: Dr. Mikoa Usui Sensei, grundlægger af Reiki

 

 

 

Hvor mange initieringer?

- Usui Reiki

I de fleste Reiki-traditioner er der mellem tre og fem initieringer. Det kursus, jeg tilbyder, er i traditionen med de tre initieringer, hvor den 3. initiering kun er nødvending, hvis man selv vil initiere andre - dette bekræfter Hiroshi Do (medlem af det oprindelige Reikiselskab i Japan i sin bog om Reiki). Det er individuelt, hvor længe der skal gå mellem hver initiering. 

Ved hver initiering aktiverer jeg energien fra et eller flere symboler i dine energilegemer (din aura), og du indføres i brugen af disse symboler. Desuden modtager du en manual med bl.a. håndpositioner, små meditationer og vejledning i healing over afstand; healing af fortid, fremtid og situationer. De to initieringer (Reiki I og Reiki II) har forskellige områder, som de er særligt rettet mod. Læs ovenfor.

 

Tilmeld dig under KONTAKT og kursuskalender i menuen, så sender jeg et kontonr, som du kan overføre kursusafgiften til.

 

Fjernkursus: Du får kursusmaterialet som pdf-fil og får pr. mail instruktioner til, hvordan du modtager de initieringer, jeg sender dig. Og du kan stille spørgsmål til mig via mail - før, under og efter kurset. Når jeg initierer, altså lægger symbolerne som kraftige energimæssige frekvenser ind i din aura, hviler du imens i ca. en halv time i en meditativ tilstand. Jeg initierer dig, som om du var til stede foran mig. Den Universelle Liveenergi kender ikke til afstand, tid og rum. Jeg initierer sædvanligvis torsdag ml. kl. 17 og 20 og lørdag ml. kl. 8.30 og 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________

VIGTIGT: Healing erstatter ikke (dyr)lægekonsultation eller (dyr)lægehjælp; erstatter ikke medicin, der er ordineret af din (dyr)læge; erstatter heller ikke diverse terapiformer, som din (dyr)læge har anbefalet/ordineret dig.

Healing afbalancerer kroppens, sindets, sjælens og åndens elektromagnetiske strømninger og felter. Dette er IKKE anerkendt af lægevidenskaben. Ingen ydelser på Engledyrs hjemmeside tager ansvar for healing brugt som andet end spirituel udvikling.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk