Engledyr

Billedet: Det lysende punkt ved skulderbladet (under healerens hænder) er Brachialchakraet.

Sådan kan du selv heale dit dyr - lidt teori og en meget enkel teknik

Her er en meget enkel teknik, som du selv kan bruge til at heale dit dyr. Du og dit dyr kan få meget ud af at bruge den i mindst 5-10 minutter hver dag, men den er især vigtig, når der er ændringer i jeres hjem og daglige rutiner - og når dyret skal komme sig efter sygdom eller efter følelsesmæssig spændinger.

Før jeg beskriver teknikken, fortæller jeg lidt om chakraer, så du ved, hvorfor den er så effektiv. Chakraer er områder inde i og uden for kroppen, hvor den fysiske og sjælelige tilstand i særlig grad kan påvirkes. Det er bevist, at der er særlig høj elektromagnetiske aktivitet i disse områder. Alle levende celler skaber elektricitet, og elektricitet skaber magnetisme. Dette tilsammen skaber såkaldte elektromagnetiske felter/områder, som man i mere end 5000 år har kaldt chakraer. Både dyr og mennesker har naturligvis mange af de områder fordelt over kroppen (chakraer, aupunkturpunkter o.a.). Og for dyr er det særligt, at de har et sådan område mellem skulderen og overarmen på hver side af kroppen. Chakraet hedder Brachialchakkraet og refererer til, at det er tæt på overarmen ("brachial" betyder noget med overarm). Og det referer til den store nervesamlig, der hedder det Brachiale Plexus. Måske kender du udtrykket Solar Plexus for nervesamlingen ved mellemgulvet. Brachialchakraet er ifølge den engelske og verdenskendte dyrehealer Margrit Coates det vigtigste chakra overhovedet at heale hos dyr.

Her er en meget enkel teknik til, hvordan du healer Brachialchakraet.

Enkel healing af Brachialchakraet, mindst 5-10 minutter hver dag

Tag dybe åndedrag: ånd ind på 1-2-3-4-5. Hold vejret ligeså længe og ånd ud på 1-2-3-4-5. Gentage dette 5 gange. Placer dine hænder på hver side af dyrets skuldre. Direkte eller lidt ud for dyrets krop. Det har ingen betydning. Forbind dig med dyret og fokuser på, at forbindelsen mellem jer styrkes. Prøv at mærke efter, om dine hænder sitrer, bliver varme, eller du får en anden og udsædvanlig følelse i dine håndfalder. Det er mødet mellem din egen og dyrets energi (elekromagnetiske felt), som du mærker. Forestil dig, at dyrets Brachialchakra udvides/bliver større og udstråler varme og kærlige energier.
Når du forbinder dig med dyret, er det meningen, at Brachialchakraet skal slippe ophobet  og "negativ" energi og afbalanceres. Sådan en afbalancering påvirker alle andre af dyrets chakraer til at fungerer optimalt. Send masser af kærlig og omsorgsfuld energi. Jo mere du gør dette, bliver du måske opmærksom på, at dyret reagerer på dig, og du kommer endda til at kunne kommunikere med det meget lettere. Hvad opfanger du af billeder, ord og følelser, når du giver dig hen til at være i dyrets energi? Det er sandsynligvis noget, som dyret vil fortælle dig.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk