Engledyr

Telepati er at tale med dit dyrs "almindelige" bevidsthed. Der er altså, som når to mennesker snakker med hinanden - i samme rum eller over telefon.

Clairvoyance er at kommunikere med dit dyrs sjæl, som kan fortælle om dybere lag, der ikke er umiddelbart tilgængelig i almindelig samtale. F.eks. ved sjælen om fortid, om fremtid og om årssager til ting, der sker. Jeg har kurser/uddannelser i bl.a. anatomi/fysiologi, ernæring og urte- og kosttilskud. Den viden bruger jeg i clairvoyancen, når det er relevant.

Afdødekontakt er en samtale, men også en slags clairvoyance med et afdødt dyr. Hvis dyret har været død i mange år (grænsen går ved ca. 25 år), kan man kun aflæse dens energi-aftryk og få oplysninger, som dyret selv kunne give, da det var her på Jorden.

Husrens. Jeg videresender min dyreklient uden afregning, hvis det ret tydeligt fremgår, at den højeste prioritet er en husrens i jeres hjem, og jeg ikke pga. afstand har mulighed for at komme hjem til jer. I det tilfælde, vil jeg en anbefale en clairvoyant, som kan komme til din bolig.

Praktisk info og pris: Jeg arbejder telepatisk og clairvoyant med dyret på to måder:

1) Ved at du sender mig et billede af dyret, som jeg vil læse clairvoyant og bagefter ringe dig op for en samtale. Muligvis taler jeg med dyret over to gange med lidt tid imellem. Det koster ikke ekstra. Sammenlagt får I en konsultation på 90 minutter.

2) Clairvoyancen kan også ske ved, at jeg kommer til dit dyr og dig, og du er med i hele clairvoyancen, så du får beskeder, samtidig med at jeg læser dyret og taler med det. Fjernmetoden kan dog være at foretrække, hvis dyret er meget nervøst, oprevet eller sygt. De samlede konsultationstid er 90 minutter, evt. fordelt på en time hjemme hos jer og efterfølgende kort fjern-clairvoyance + rådgivning over telefon. 

Prisen for fjern-telepati/fjern-clairvoyance er 400 kr. For clairvoyancem, hvor jeg kommer hjem til jer, er det 550 kr. Hvis du aflyser senere end kl. 17.30 dagen inden vores aftale, er der et gebyr på 200 kr. Hvis du bor længere væk en 20 minutters kørsel på cykel fra Glostrup, er der transportgebyr. Jeg er afhængig af offentlig trafik, og gebyret afspejler billetpris + den tid, jeg bruger ud over 20 minutters transport hver vej.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk