Engledyr

 

Clairvoyance, Telepati og Healing

 

Her er først den korte version af, hvad jeg kan hjælpe dit dyr med:

Jeg hjælper dit dyr med ubalancer, der viser sig i dets adfærd (følelser og psyke) og i dets krop (fysiske ubalancer).

Jeg kommunikerer med dit dyr og tester dets livsenergi for ubalancer, jeg healer og forløser de første lag af ubalancerne, og herefter kommer jeg med forslag til, hvordan du selv kan hjælpe til med at heale dit dyr - og jeg vejleder dig til, hvordan du kan gøre det på en meget enkel måde.

Her er den længere version:

Dyrets udfordring: Årsag og Healing

Det handler ikke kun om, hvad der er dit dyrs udfordring (adfærd, følelser, fysiske ubalancer). Det handler også om, hvor udfordringen stammer fra - og hvad der kan gøres ved den. Det, der kan gøres, handler oftest ikke om noget, der kun kan ændres gennem snak med dyret og nogle få ændringer i hjemmet. For en dybdegående ændring behøver blokeringer i livsenergi at blive forløst - dvs. at dyret behøver en eller anden form for healing.

Kommunikation og Healing

Derfor er alle mine konsultationer en blanding af telepati/clairvoyance og en skanning af dyrets livsenergi, som giver svar på, hvordan jeg og du kan hjælpe dit dyr. Især vil jeg lægge vægt på healing (som du selv kan udøve - og jeg vejleder dig), krystaller, Bachs Blomsterremedier og div. kosttilskud, der er godkendt til den type dyr, som det handler om - og som er almindelige på markedet. På den måde holder jeg mig inden for gode etiske standarder - og inden for lovgivningen. Der er nemlig strenge regler for, hvad man må anbefale til dyr, når man ikke er uddannet dyrlæge.

PRIS: En konsultation er ca. 45 min. med dyret og derefter ca. 25 min. telefonsamtale med dig. Pris: 450 kr. Kontakt mig HER 

* Søg altid dyrlæge, hvis du er i tvivl om dit dyrs helbred og sundhed. Clairvoyance/telepati/healing er udelukkende et supplement og erstatter aldrig dyrlægebesøg.

 

 

 

Hvordan foregår en konsultation?

Når vi har aftalt et tidspunkt for konsultationen, sender du mig et billede af dit dyr, og du kan også sende spørgsmål med.  I konsultationen tager jeg telepatisk/clairvoyant kontakt med dyret for at lytte til, hvad det har at sige, men det er kun en del af den samlede konsultation. Herefter stiller jeg mig ind på dyrets energicentre (chakraer) og får information om, hvilke der er i ubalance. Ubalance i chakraerne påvirker psyke, følelser, organer og alle kropsfunktioner. Jeg stiller mig endvidere ind på, hvad der ud over healing skal til, for at disse energicentre kommer i balance: Det kan f.eks. være Blomstermedicin, som er 100% sikkert, er billigt og let at give, men det kan også være almindelige kosttilskud, der findes på markedet for den dyreart, det handler om - f.eks. fra det danske firma VitaPetz eller tyske AniBio. Og herimellem kan det være mange ting, som at få hjælp fra krystaller. Mit dybeste mål er, at det skal være enkelt for dig at hjælpe dit dyr, så bliv ikke forskrækket, når jeg skriver, at det kan være ”mange ting.” Det meste ordner jeg over en eller to konsultationer - og resten vejleder jeg dig i at gøre (hyppigt) hjemme hos dig selv. På den måde får dit dyr den bedste healing, og du sparer penge.

Dette er det nye Engledyr

Denne fremgangmåde er ny fra april, 2023. Jeg har arbejdet med dyreclairvoyance/telepati siden 2018, men ofte følt, at der manglede lidt mere. Derfor har jeg kombineret min uddannelse som clairvoyant med min uddannelse som kinesiolog. Kinesiologi er test af kroppens livsenergi for ubalancer og svar på, hvad der skal gøres for at genvinde balancen - fysisk, psykisk, følelsesmæssigt og energimæssigt. Man tester energien gennem kroppens muskler eller ved pendulering (hvor pendulet bevæger sig ved ikke-viljestyret muskelbevægelse). Begge dele er lige effektivt.

* Søg altid dyrlæge, hvis du er i tvivl om dit dyrs helbred og sundhed. Clairvoyance/telepati/healing er udelukkende et supplement og erstatter aldrig dyrlægebesøg.

* Forsvundne dyr: Jeg kan desværre ikke tilbyde hjælp med forsvundne dyr, da det ofte kræver daglig kontakt, og jeg har kun mulighed for konsultationer få dage om ugen.

Jeg er uddannet dyreclairvoyant på den 2-årige uddannelse på Dyreclairvoyanceskolen, hvor jeg løbende underviser i Dyrehealing.

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk