Clairvoyance, telepati, healing af dyr, afdødekontakt med dyr, clairvoyance til dyr, telepati med dyr, akupressur for dyr, dyreclairvoyance, dyrehealing, Reiki for dyr, Reiki,

Engledyr

 

Telepati er at tale med dit dyrs "almindelige" bevidsthed. Der er altså, som når to mennesker snakker med hinanden - i samme rum eller over telefon.

Clairvoyance er at kommunikere med dit dyrs sjæl, som kan fortælle om dybere lag, der ikke er umiddelbart tilgængelig i almindelig samtale. F.eks. ved sjælen om fortid, om fremtid og om årssager til ting, der sker.

Jeg har kurser/uudannelser i bl.a. anatomi/fysiologi, ernæring og urte- og kosttilskud. Den viden bruger jeg i clairvoyancen, når det er relevant.

 

Afdødekontakt er en samtale, men også en slags clairvoyance med et afdødt dyr. Hvis dyret har været død i mange år (grænsen går ved ca. 25 år), kan man kun aflæse dens energi-aftryk og få oplysninger, som dyret selv kunne give, da det var her på Jorden.

Husrens. Jeg videresender min dyreklient uden afregning, hvis det ret tydeligt fremgår, at den højeste prioritet er en husrens i jeres hjem. For i det tilfælde, vil jeg en clairvoyant (eller en gruppe af clairvoyanter), som kan komme til din bolig, da der være mange praktiske omstændigheder, som giver anledning til spørgsmål.

Praktisk info og pris: Jeg arbejder telepatisk og clairvoyant med dyret over afstand. Det kan sek på to måder: 1)  At du sender mig et billede af dyret, som jeg vil læse clairvoyant og begefter ringer dig op for en samtale. 2) Clairvoyancen kan også ske ved, at du kommer til mig med et billede af dyret, og du er med i hele clairvoyancen, så du får beskeder, samtidig med at jeg læser dyret og taler med det. I begge tilfælde er dyret hjemme hos sig selv og har de bedste betingelser for at være afslappet, hvilket ofte giver den bedste clairvoyance/kommunikation. Heller ikke dyr svarer så helhjertet og præcist, når de er stressede. Prisen for telepati/clairvoyance er 400 kr. Hvis du aflyser senere end kl. 17.30 dagen inden vores aftale, er der et gebyr på 200 kr.

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk