Reiki-kursus, Reiki kursus for dyr, healing for dyr, Alternativ behandling for dyr, Reiki healer, Reiki fjern kursus, Reiki online, Reikikursus på nettet

Engledyr

Vil du være professionel Dyrehealer med en lang og grundig uddannelse. Se om uddannelsen

på dyreclairvoyanceskolen.dk

 

Hvad er Reiki og Reiki-healing

(Billedet: Dr. Mikao Usui)

Reiki-healing bygger på brugen af symboler og håndspålæggelse; enten direkte eller ved fjernhealing. Symbolernes hjælper med at koncentrere og fokusere den healende energi, men har ingen kraft i sig selv. Der er mange uenigheder om Reikis præcise oprindelse, men det synes klart, at det var japaneren Mikao Usui Sensei (Sensei er respektfuld tiltale), der gennem søgen i buddhistiske skrifter, meditation og afsondrethed nåede Oplysningen om Reiki. Det som Reiki-mesteren gennem initieringer gør, er at lægge symboler ind i dit energilegeme/din aura. Symbolerne virker sammen med din intention som kraftcentre, der hjælper til med at koncentrere og fokusere den healende energi, som du bliver kilde for. En energi, som alt i universet er forbundet ved, og som du derfor allerede har i dig. Initieringen virker som en stemmegaffel, der bringer dig i enhed med Reiki, og efter en initiering sker et stort skifte i dit energisystem. Du bliver altså "harmoniseret" til at heale ved en initiering, men bruger som ved alle andre kunstarter, resten af livet til at blive bedre og bedre til det.

I Sverige giver Reiki-healing ret til registrering som terapi til raske mennesker. Og det er uanset, om Reiki er taget som nær- eller fjernkursus.

 

Om Reiki-graderne

Ved Reiki I/Shoden bliver du allerede en kraftfuld healer, der kan formidle Reiki til dig selv og til klienter. Du bliver initieret med alle fire traditionelle Reiki-symboler og får ét af dem aktiveret i dine hænders chakra. Det er kraftsymbolet, som du kan bruge til at forstærke og fokusere Reiki og heale alt i den fysiske verden.

Ved Reiki II/Okuden bliver du igen initieret med alle Reikis symboler, og du får yderligere to af disse aktiveret i dine hænders chakra. Det er symbolet for det mentale/det psykiske og for balance mellem hjernens to halvdele og kroppens energipoler. Symbolet er meget effektivt ved alle ubalancer i sindet. Det andet symbol forener dig med den Uendelige Hellige Kilde; du lærer at heale på tværs af tid og rum, sådan at ubalancer i både dit og klienters nuværende og tidligere liv kan forløses. Du lærer også fjernhealing, hvilket er rigtig brugbart, når det gælder dyr.

 

Jeg tilbyder Reiki I/Shoden og Reiki II/Okuden som fjernkursus.

Fjernkurser i Reiki er fuldt ud anerkendt som healeruddannelse i Sverige.

Du får via mail en manual for hver Reiki-grad. Den støtter dig og hjælper dig i den læring, og du kan altid vende tilbage til den, ligesom du altid kan skrive til mig med spørgsmål - også længe efter, du har fået dit certifikat.

Du kan vælge at blive en kraftfuld Reiki I-healer og kan have klienter fysisk til stede - og du kan vælge også at blive Reiki II-healer og få teknikker og redskaber til at kunne heale på tværs af tid og rum.

Kontakt mig, hvis du har spørgsmål om Reiki og kurset.

Prisen er 650 kr. (450 kr. frem til 14/4) for Reiki I/Shoden, inkl. manual tilsendt på mail, initiering, vejledning og certifikat sendt på mail*.

Prisen er 650 kr. (450 kr. frem til 14/4) for Reiki II/Okuden, inkl. manual tilsendt på mail, initiering, vejledning og certifikat sendt på mail*.

*Hvis du vil have et lamineret certifikat tilsendt, hvor jeg personligt har skrevet dit navn og min underskrift, koster det 60 kr. + porto med PostNord dag-til-dag-levering.

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk